31 marca 2020 r. weszła w życie jedna z wielu nowelizacji ustawy covidowej (ustawy z marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19). Jednym z przepisów, który został wówczas wprowadzony, był art. 15zzr, który przewidywał zawieszenie – na czas epidemii lub ogłoszonego zagrożenia epidemicznego – biegu przedawnienia karalności wykroczeń i przestępstw. Niestety, jak to w takich wypadkach bywa, ustawodawca nie doprecyzował kwestii, o jakie czyny chodzi – czy dokonane po wejściu w życie tego przepisu, czy może wszelkie wykroczenia, występki i zbrodnie, również popełnione przed pandemią.
Problem okazał się poważny, gdyż nawet sądy nie rozstrzygały tej kwestii w sposób jednolity. Dlatego prezes Izby Karnej SN zdecydował się zadać w tej sprawie pytanie prawne. Co ciekawe, stanowisko prokuratury szło w kierunku uznania, że zawieszenie biegu przedawnienia dotyczy tylko czynów popełnionych po wejściu w życie problematycznego przepisu.