Mediator nie jest częścią systemu probacyjnego, a zatem nie powinien być obciążany obowiązkami, które nie leżą w jego kompetencjach.

Z takiego założenia wyszło Ministerstwo Sprawiedliwości, które planuje zmianę obowiązujcego rozporządzenia dotyczącego postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 716). A konkretnie wykreślenie pkt 5 par. 14 tego aktu, który dziś nakłada na mediatorów wymóg sprawdzania wykonania zobowiązań wynikających z ugody zawartej po doręczeniu postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji.
3000 tylu jest mediatorów w Polsce (stan na koniec 2020 r.)
„Tymczasem rola mediatora powinna kończyć się na sformułowaniu treści ugody między oskarżonym i pokrzywdzonym. Mediator jest osobą neutralną dla stron, pomagającą – poprzez odpowiednie prowadzenie spotkań – w dojściu przez strony do źródeł sytuacji konfliktowych, a następnie zawarciu porozumienia, pogodzenia się i uzgodnienia postanowień ugody” – czytamy w uzasadnieniu projektu. W efekcie planowanej zmiany rozporządzenia jego adresaci będą mogli skupić się na wykonywaniu obowiązków związanych stricte z prowadzeniem postępowań mediacyjnych.
Nowelizacja ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Etap legislacyjny
Projekt skierowany do konsultacji