Z takiego założenia wyszło Ministerstwo Sprawiedliwości, które planuje zmianę obowiązujcego rozporządzenia dotyczącego postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 716). A konkretnie wykreślenie pkt 5 par. 14 tego aktu, który dziś nakłada na mediatorów wymóg sprawdzania wykonania zobowiązań wynikających z ugody zawartej po doręczeniu postanowienia o skierowaniu sprawy do mediacji.
3000 tylu jest mediatorów w Polsce (stan na koniec 2020 r.)