Nowe zasady określa projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie delegowania urzędników sądów do Ministerstwa Sprawiedliwości lub poza stałe miejsce pracy. Celem jest ujednolicenie zasad przyznawania oraz wypłacania świadczeń wynikających z delegowania, przysługujących urzędnikom sądów powszechnych pracującym w resorcie, z tymi, które mają zastosowanie w przypadku delegowanych do resortu sędziów, referendarzy sądowych i asystentów sędziów.