– Każda korespondencja do komorników i notariuszy wysyłana jest przesyłką „za potwierdzeniem odbioru”, za którą budżet państwa ponosi dodatkowe koszty.
Zaległości w płatnościach nierzadko kierowane są do postępowania egzekucyjnego – wskazuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia przewidującego zmianę zasad rozliczania się za korzystanie z systemu obsługującego CIKW. MS proponuje, by opłaty pobierano z góry, jednocześnie z wnioskiem. ©℗