na pytania odpowiada Agata Koschel-Sturzbecher, adwokat, członek Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Naczelnej Rady Adwokackiej

Na czym polegały wątpliwości i problemy związane z tym zagadnieniem?
Do tej pory rozbieżności występowały nie tylko w orzecznictwie, lecz także w doktrynie. Wystarczy wziąć do ręki dowolny komentarz do kodeksu cywilnego. Od razu zauważymy, że autorzy mieli sporo wątpliwości, bo racjonalne argumenty przemawiały zarówno za zaliczeniem środków na schedę spadkową, jak i za wprost przeciwnym stanowiskiem. Rozbieżności występowały także w orzecznictwie samego Sądu Najwyższego. Na przykład w postanowieniu z 27 września 2017 r. (sygn. akt V CSK 50/17), a więc wydanym całkiem niedawno, sędziowie zaprezentowali wręcz odwrotną konkluzję - stwierdzili, że dyspozycje z konta na wypadek śmierci powinny podlegać rozliczeniom pomiędzy spadkobiercami.