Uzdrowienie procesu uchwalania nowych przepisów jest jednym z priorytetów wpisanych do Krajowego programu reform na lata 2022-2023.
„Celem jest podniesienie jakości stanowionego prawa oraz poprawa dostępności do prawa dla wszystkich zainteresowanych podmiotów. Reforma ograniczy również stosowanie procedury przyspieszonej do przypadków dokładnie określonych i wyjątkowych” - czytamy w dokumencie. Stąd m.in. zapowiedź nowelizacji regulaminów Sejmu i Senatu oraz Rady Ministrów (RM).