Prezydent wskazał Rocha spośród trzech kandydatów przedstawionych mu przez zgromadzenie sędziów ID SN. Pozostałymi byli: Małgorzata Bednarek i Ryszard Witkowski. Jak podaje SN w swoim komunikacie: „Adam Roch orzeka w Izbie Dyscyplinarnej od początku jej istnienia”, a na stanowisko sędziego SN został powołany w 2018 r.
ID SN została zakwestionowana w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ten pierwszy w lipcu zeszłego roku nakazał zawieszenie działalności izby. Wobec niewykonania tego środka tymczasowego TSUE zdecydował o nałożeniu na Polskę kary finansowej, która wynosi 1 mln euro dzienne.