Konrad Młynkiewicz, radca prawny

Nie jestem analitykiem finansowym, lecz prawnikiem i to nawet nie specjalizującym się w prawie finansowym, lecz głównie w praktyce prawa nieruchomości. Skąd zatem tekst o tym, czy stać nas obecnie na reformę planowania przestrzennego? Z wieloletniej obserwacji działalności uchwałodawczej jednostek samorządu terytorialnego w zakresie planowania przestrzennego i z analizy przedłożonego do prekonsultacji projektu przepisów zmieniających ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.