Likwidację Izby Dyscyplinarnej i powołanie nowej, działającej na innych zasadach Izby Odpowiedzialności Zawodowej zakłada prezydencki projekt ustawy o Sądzie Najwyższym.

"Składam do laski marszałkowskiej prezydencki projekt ustawy, a więc prezydencką inicjatywę ustawodawczą zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym" - poinformował w czwartek Andrzej Duda.

"Proponuje, aby Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego została zlikwidowana, a sędziowie, którzy w niej orzekają mieli możliwość przejścia do innej izby lub w stan spoczynku" - ogłosił prezydent.

Podkreślił jednak, że liczy, iż sędziwie z Izby Dyscyplinarnej pozostaną w Sądzie Najwyższym.

Projekt zakłada, że w miejsce ID zostanie stworzona w Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Będzie składała się z sędziów SN. 33 z nich zostanie wylosowanych, a spośród nich prezydent powoła 11 na 5-letnią kadencję. Ci sędziowie w części będą sądzili w nowej izbie, a częściowo w swoich macierzystych izbach.

Według prezydenta, projekt ma dać polskiemu rządowi narzędzie do zakończenia sporu z KE i odblokowania KPO.