Podczas zaplanowanego na 6‒8 lipca 2022 r. wydarzenia delegaci przede wszystkim pochylą się nad zmianami w korporacyjnym kodeksie etyki.

Te zapowiedział prezes Krajowej Izby Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, apelując jednocześnie do członków samorządu o wzięcie udziału w dyskusji środowiskowej na temat propozycji. Prócz przepisów kodeksu etyki i regulaminu wykonywania zawodu, zmiany mają objąć także samorządową ordynację wyborczą. Uwagi można zgłaszać e-mailowo do 15 lutego.
Ostatnie próby skorygowania systemu przeliczania liczby radców prawnych w danej izbie na liczbę delegatów, które podjęto na nadzwyczajnym zjeździe 10 listopada 2018 r., zakończyły się fiaskiem. Zjazd został otwarty, ale ponieważ nie przyjęto jego porządku obrad, zakończył się jeszcze tego samego dnia bez żadnych ustaleń. Powodem był jednak fakt, że zwołano go na wniosek tylko części izb, głównie tych mniejszych, które chciały wprowadzenia bardziej korzystnego dla siebie systemu określania liczby delegatów. Wciąż jednak stanowiły mniejszość, więc zostały już na starcie przegłosowane.
Teraz, jeśli obrady poprzedzą szerokie konsultacje obejmujące całe środowisko, szanse na dokonanie reform mogą być większe. Jednak nowelizacje kodeksu etyki nigdy nie przychodzą łatwo, co pokazuje przykład adwokatury, gdzie prace nad nowym KEA trwają już od kilku lat i nie zapowiada się na ich szybkie zakończenie.