Te zapowiedział prezes Krajowej Izby Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, apelując jednocześnie do członków samorządu o wzięcie udziału w dyskusji środowiskowej na temat propozycji. Prócz przepisów kodeksu etyki i regulaminu wykonywania zawodu, zmiany mają objąć także samorządową ordynację wyborczą. Uwagi można zgłaszać e-mailowo do 15 lutego.
Ostatnie próby skorygowania systemu przeliczania liczby radców prawnych w danej izbie na liczbę delegatów, które podjęto na nadzwyczajnym zjeździe 10 listopada 2018 r., zakończyły się fiaskiem. Zjazd został otwarty, ale ponieważ nie przyjęto jego porządku obrad, zakończył się jeszcze tego samego dnia bez żadnych ustaleń. Powodem był jednak fakt, że zwołano go na wniosek tylko części izb, głównie tych mniejszych, które chciały wprowadzenia bardziej korzystnego dla siebie systemu określania liczby delegatów. Wciąż jednak stanowiły mniejszość, więc zostały już na starcie przegłosowane.