W Polsce kontrola operacyjna jest prowadzona w uzasadnionych i opisanych prawem przypadkach, po uzyskaniu zgody prokuratora generalnego i wydaniu zgody przez sąd - mówił niedawno Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, komentując doniesienia o wykorzystaniu systemu Pegasus. Jakie więc są to uzasadnione i opisane prawem przypadki?
W każdej ustawie dotyczącej służb, które mają uprawnienia do stosowania tego typu technik, są wymienione przypadki, w których można po nie sięgać. Katalog jest obszerny. Np. w ustawie o CBA jest mowa m.in. o przekupstwie, łapownictwie wyborczym, udziale w zorganizowanej grupie lub związku przestępczym, fałszowaniu faktur, praniu brudnych pieniędzy, zakłóceniu przetargu publicznego. Z wnioskiem o kontrolę operacyjną może wystąpić policja, administracja skarbowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczna, Agencja Wywiadu, kontrwywiad wojskowy. W wielu przypadkach, zgodnie z ustawą, taki wniosek trafia wyłącznie do Sądu Okręgowego w Warszawie, np. wnioski CBA.