1. Grzegorz Kukowka

Specjalizuje się w funduszach unijnych - przez ostatnie dwa lata pomógł zdobyć dotacje o łącznej wartości przekraczającej 200 mln zł. To, co go wyróżnia, to zaangażowanie w pracę w samorządzie zawodowym. W czasie aplikacji był przewodniczącym Samorządu Aplikantów Adwokackich, w 2019 r. tuż po uzyskaniu uprawnień adwokackich został wiceprzewodniczącym Komisji ds. Informacji Publicznej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie, a od 2021 r. jest rzecznikiem prasowym warszawskiej ORA. Jest także jednym z najmłodszych delegatów na Krajowy Zjazd Adwokatury.
Działa w sieci obrońców osób biorących udział w manifestacjach. Ostatnio także - w sprawie obywateli Afganistanu przetrzymywanych na granicy polsko-białoruskiej. Ponieważ Straż Graniczna odmawiała przyjęcia od nich wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej, obrońcy przyjęli kreatywną metodę: wyczytywali przez megafon nazwiska osób, które reprezentowali, i prosili ich o powstanie. Osoby te wstawały i wykrzykiwały po angielsku, że chcą uzyskać międzynarodową ochronę w Polsce, a obrońcy przez megafon potwierdzali ustne sformułowanie takiego żądania wobec obecnych funkcjonariuszy Straży Granicznej. Na tej podstawie złożone zostały wnioski pisemne. Ma 30 lat.

2. Katarzyna Lejman

Jej specjalność to prawo cywilne, własności intelektualnej, przepisy dotyczące zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także doradztwo podmiotom z branży e-commerce. Wyróżniają ją zaś liczne sukcesy w działalności pro bono. Walczy o to, by sztuka nie była zależna od polityki. Prowadzi spór twórców wystawy głównej w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z tym muzeum o ochronę m.in. ich osobistych praw autorskich do wystawy. Uzyskała pierwszy wyrok, w którym sąd powszechny uznał, że twórcy i naukowcy mają prawo do nienaruszalności ich dzieła. Broniła też skutecznie dobrego imienia Tadeusza Mazowieckiego. Od połowy 2020 r. jest też wolontariuszką Fundacji Rodzić po Ludzku, z ramienia której dąży do poprawy standardów opieki medycznej. Ma 30 lat.

3. Joanna Kuc

Ma 32 lata, zna cztery języki i wie, że chce doradzać spółkom, także przy najbardziej złożonych transakcjach. Doradzała m.in.: Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu w związku z udzieleniem kredytu spółce GreenWay, liderowi na rynku stacji ładowania pojazdów elektrycznych w Polsce i na Słowacji, Grupie Bauer w związku ze sprzedażą Grupy Interia Grupie Polsat (wartość transakcji 422 mln zł), Cinven, Primera i Mid Europa w związku z nabyciem Grupy Allegro.pl oraz Ceneo.pl od Naspers (wartość transakcji 3,25 mld dol.). Działa też jako prawnik pro bono w Centrum Praw Kobiet - udziela porad prawnych, prowadzi dyżury telefoniczne, pomaga Fundacji Lesława A. Pagi.

4. Sabina Kubsik

Na najmłodszego partnera została nominowana zaledwie po dwóch latach pracy w kancelarii. Ma 34 lata, jest absolwentką kilku polskich i zagranicznych uczelni. Pracuje m.in. przy projektach inwestycyjnych czy transakcjach fuzji i przejęć. Istotną rolę w jej życiu zawodowym odgrywają nowe technologie. Wspierała m.in. wdrożenie i ulepszenie systemu „Argentum” do zarządzania kancelarią prawną. Jest też współzałożycielem start-upu legaltech pod nazwą Lexpansio i współautorem aplikacji pod nazwą SDVToday (Stop Domestic Violence Today), za którą wraz z zespołem otrzymała pierwszą nagrodę na warszawskim Global Legal Hackathon w 2018 r.

5. Jan Starybrat

Ma 30 lat, klientów wspiera w sprawach podatkowych, gospodarczych i karnoskarbowych. Doradza w restrukturyzacjach i transakcjach na rynku nieruchomości, jest też odpowiedzialny za praktykę ulg i zachęt podatkowych dla sektora nowych technologii. Doradzał m.in. przy pierwszej na polskim rynku transakcji najmu powierzchni biurowej z wykorzystaniem technologii blockchain, przeprowadzonej przez polski start-up ShareSpace. Znajduje czas na współpracę z organizacjami pozarządowymi. Fundacji Habitat for Humanity pomaga wdrożyć bezpieczny podatkowo wynajem mieszkań treningowych. Pomaga potrzebującym w Społecznej Agencji Najmu, wspiera Fundację Sue Ryder w sprawie opodatkowania VAT prowadzenia sklepów charytatywnych. Uczy o prawie i podatkach w szkołach.

6. Grzegorz Keler

Jest doktorem prawa. Ma 34 lata i specjalizuje się w prawie finansowym, prawie spółek, jak również karnym i karnym skarbowym oraz prawie pomocy publicznej. Pracę zawodową łączy z aktywnością naukową - współpracuje z Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, jest współautorem komentarzy: do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i do przepisów o prostej spółce akcyjnej. Uzyskał przełomowe wyroki WSA w Krakowie i Gliwicach w przedmiocie opodatkowania przychodu komplementariuszy spółek komandytowych pod rządami nowych przepisów. Ważna dla niego jest jakość legislacji podatkowej i stosowania prawa, aktywnie uczestniczy więc w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Finansów.

7. Dominika Jędrzejczyk

Ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim prawo, ale także Międzydziedzinowe Indywidualne Studia Humanistyczne na kierunkach politologia i anglistyka oraz Szkołę Prawa Niemieckiego i British Law Centre. Pytana o największe zawodowe osiągnięcia wskazuje czasy studenckie i współpracę z klientami budowlanymi. O prawie budowlanym mówi jak o swoim hobby. By zgłębić wiedzę, gotowa jest zapisać się na kolejne studia - np. podyplomowe na Politechnice Warszawskiej. Zdecydowała się na nie, pracując dla klienta z branży paliwowej, bo była ciekawa, jak właściwie rafinuje się ropę naftową i pozyskuje paliwo. Mec. Marcin Ciemiński z Clifford Chance mówi o niej, że mówi do inżynierów ich językiem. Ma 31 lat.

8. Adam Karpiński

Specjalizuje się w prawie nowych technologii i własności intelektualnej. Ma 31 lat a w kancelarii Maruta Wachta zaczął pracować już na studiach. Teraz jest współautorem modelu biznesowego „Vendor Desk”, pierwszego na polskim rynku zespołu wyspecjalizowanego w obsłudze prawnej dostawców IT. Zna branżę technologiczną od środka- był w zarządzie TensorFlight Poland, start-upu tworzącego oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję. Siedem lat po studiach prawniczych obronił doktorat pt. „Charakter prawa do udzielania zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich”, który odnosi się m.in. do memów internetowych i GIF-ów.
Jednocześnie ma czas na działania społeczne. Współpracował m.in. z Centrum Cyfrowym, jest współautorem komiksów popularyzujących wiedzę o prawie autorskim.

9. Bartosz Kubista

Od 2013 roku jest asystentem w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, od 2014 roku - doradcą podatkowym, a od 2017 - adwokatem. Z GLC związał się w 2012 roku. Ma 32 lata, jest odpowiedzialny za obsługę CashBill, jednej z 39 Krajowych Instytucji Płatniczych w Polsce, doradzał przy ponad 50 procesach restrukturyzacyjnych i M&A.
Jednocześnie potrafi wspierać przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Wziął udział w akcji „#prawopomocni” i wspierał pro bono przedsiębiorców w czasie pandemii. Jest też członkiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych, przewodniczy w niej Komisji Informatyzacji, odpowiadał za zorganizowanie zdalnego zjazdu. Stale komentuje zagadnienia podatkowe w serwisie Prawo.pl.

10. Wojciech Kaptur

Ma 35 lat, a dział, którym kieruje, zaczął tworzyć jedenaście lat temu. Wówczas jego zespół liczył dwie osoby, obecnie - 12. Doradzał podatkowo przy ponad 200 reorganizacjach obejmujących m.in. przekształcenia, połączenia spółek oraz aporty przedsiębiorstw i ich zorganizowanych części. Doradzał przy jednej z największych transakcji na polskim rynku nieruchomości w 2021 r. - sprzedaży budynku Neon przez spółkę Torus na rzecz funduszu DWS za 80 mln euro oraz przy transakcjach dotyczących kompleksu Alchemia. Wspierał podatkowo podział grupy Krotoski-Cichy, jednego z największych dealerów Volkswagen, Skoda, Seat, Audi, Porsche w Polsce. Jednocześnie jest redaktorem blogów kancelarii. Blog komandytowa.pl otrzymał nagrodę „Blog Roku” podczas Gali Twórców 2019. Doradza pro bono w kwestiach podatkowych Stowarzyszeniu na Tak, które wspiera osoby niepełnosprawne.