Jak zaznaczono w uzasadnieniu aktualnej propozycji, jej głównym celem jest "wzmocnienie ochrony prawnokarnej przed najcięższymi kategoriami przestępstw poprzez zaostrzenie odpowiedzialności karnej". Dotyczy to zaostrzenia kar m.in.: za najpoważniejsze przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, głównie wobec dzieci, za przestępstwa drogowe popełniane po alkoholu lub pod wpływem narkotyków i za przestępstwa popełniane w ramach zorganizowanych grup przestępczych.

"Oczekiwanie, że kara zostanie pozbawiona swojej odstraszającej funkcji i traktowana będzie wyłącznie jako środek społecznej integracji, który prowadzi do akceptacji norm prawnych i w rezultacie do zmiany zachowań społecznych, zdaje się być przejawem czysto idealistycznej aksjologii, nieprzystającej do rzeczywistości" - nadmieniono w tym uzasadnieniu zamieszczonym na stronach Rządowego Centrum Legislacji.