Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (KPC) oraz niektórych innych ustaw, dostosowujący polskie prawo do przepisów Unii Europejskiej dotyczących ochrony konsumentów, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR).

"Nowe rozwiązania umożliwią oddanie pisma procesowego, z zachowaniem terminu, w placówce dowolnego operatora pocztowego świadczącego usługi powszechne" - czytamy w komunikacie.

Najistotniejsze rozwiązania, zawarte w projekcie:

  • Oddanie pisma procesowego - w formie przesyłki poleconej - w placówce każdego operatora pocztowego w Polsce, będzie równoznaczne z wniesieniem go do sądu. Zagwarantuje to dostarczenie do sądu nadanych przesyłek w odpowiednim i przewidywalnym czasie oraz umożliwi zachowanie terminu do dokonania czynności procesowej.
  • Jeśli konsument zostanie pozwany na podstawie weksla, który wystawił np. bankowi, sąd będzie musiał z urzędu zbadać umowę, jaka była podstawą wystawienia weksla, pod kątem nieuczciwych postanowień.
  • W takim sporze klient będzie miał wydłużony termin do wniesienia zarzutów (do miesiąca na terenie Polski), natomiast opłata sądowa od zarzutów konsumenta nie będzie mogła wynosić więcej niż 750 zł.

Nowe rozwiązania wejdą w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.