Umieszczenie betonowych zapór i znaków drogowych w ramach zatwierdzenia projektu stałej organizacji ruchu nie ogranicza możliwości wstrzymania jego wykonania – wynika z postanowienia NSA.

Jeden ze starostów wydał akt zatwierdzający projekt stałej organizacji ruchu w pasie drogowym. Polegał on m.in. na ustawieniu bariery betonowej na wjeździe do jednej ze stacji paliw oraz znaku drogowego „zakaz ruchu w obu kierunkach”. Działanie starosty zostało zaskarżone przez właścicielkę, która złożyła również wniosek o wstrzymanie wykonania aktu. Wskazywała, że jej działalność jest ukierunkowana na obsługę samochodów ciężarowych zjeżdżających z autostrady, a jej istotą jest zapewnienie odpowiedniego dojazdu. W tym celu wyremontowała nawierzchnię wjazdu na stację, zamykanego na mocy aktu. Co więcej, nabyła sąsiednie działki celem rozszerzenia działalności o myjnię samochodową i sklep. Zmiana organizacji spowoduje brak bezpośredniego dojazdu z drogi łączącej się z autostradą, przez co jej dotychczasowe działania staną się bezcelowe i doprowadzą do znacznych strat finansowych.
WSA przyznał jej rację i wstrzymał wykonalność całego aktu. Uznał, że w istocie klienci nie będą korzystać ze stacji, do której wjazd będzie utrudniony.
NSA uchylił postanowienie i przekazał je do ponownego rozpoznania. Wskazał, że kobieta wnosiła o wstrzymanie aktu wyłącznie w odniesieniu do zapory betonowej oraz znaku umieszczonego w sąsiedztwie jej działek. Tymczasem WSA rozszerzył ów wniosek, wstrzymując wykonanie całego aktu, przez co konieczne jest jego uchylenie.
Jednak niezależnie od tego NSA stwierdził, że z dokumentów zgromadzonych w sprawie wynika, że oprócz wjazdu na stację paliw zagrodzonego betonowymi zaporami istnieją również dwa inne wjazdy, choć bardziej oddalone, dzięki czemu kierowcy będą mogli skorzystać z jej usług również przy stałej organizacji ruchu zatwierdzonej zaskarżonym aktem.
NSA wskazał jednak, że zarzut starosty, jakoby nie można było wstrzymać jego aktu, bo zarówno zapory betonowe, jak i znaki zostały już umieszczone, jest błędny. Są to bowiem czynności wtórne do zatwierdzenia projektu organizacji ruchu, stąd nie mogą stać na przeszkodzie wstrzymaniu jego wykonania.

orzecznictwo

Postanowienie NSA z 29 kwietnia 2020 r., sygn. akt II GZ 127/21. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia