Radca prawny organizował na automatach gry losowe w celach komercyjnych, za co został ukarany grzywną o łącznej wysokości 10 tys. zł. W związku z tym czynem stanął także przed izbowym sądem dyscyplinarnym, który pozbawił go prawa do wykonywania zawodu. Wyrok ten podtrzymał następnie korporacyjny Wyższy Sąd Dyscyplinarny.
Prawnik wniósł kasację we własnym imieniu. Wskazał, że WSD nie uwzględnił, iż jeszcze przed wydaniem wyroku sam złożył wniosek o skreślenie z listy radców prawnych, a odpowiednia izba samorządu podjęła nawet stosowną uchwałę w tej sprawie.