W 2019 r. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zaczął przyglądać się działalności Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz spółki Ekstraklasa S.A. Po analizie sytuacji wszczęte zostało postępowanie wyjaśniające mające na celu wstępne ustalenie, czy mogło dojść do naruszenia przepisów ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów przez organizatorów sportowego współzawodnictwa. Postępowanie prowadzone jest w związku z zasadami udzielania na rzecz bukmacherów zgody na udostępnianie wyników współzawodnictwa sportowego oraz pobierania opłat za ich wykorzystywanie przez organizatorów takiego współzawodnictwa. Cała branża polskich zakładów wzajemnych spodziewa się szybkiego rozstrzygnięcia w tej sprawie, licząc na przyjęcie przez UOKIK stanowiska, iż PZPN oraz Ekstraklasa wykorzystują swoją pozycję dominującą przy ustalaniu sposobu pobierania opłat od bukmacherów za wykorzystywanie wyników rozgrywek sportowych.
Działalność polegająca na organizowaniu gier hazardowych, którymi są zakłady wzajemne, jest działalnością regulowaną, a warunki jej prowadzenia ściśle określa ustawa o grach hazardowych. Aby w pełni legalnie organizować zakłady wzajemne w Polsce, należy uzyskać zezwolenie ministra właściwego do spraw finansów publicznych i dopiero na tej podstawie, po spełnieniu wielu formalności wymaganych przed operacyjnym startem spółka bukmacherska może rozpocząć działalność. Lista legalnych podmiotów na rynku zakładów wzajemnych jest regularnie aktualizowana i udostępniona na stronie www.podatki.gov.pl. W tej chwili tylko 21 spółkom w kraju udało się pomyślnie przejść procedurę regulacyjną i uzyskać zezwolenie na urządzanie zakładów wzajemnych.