Jak informuje MS, minister Zbigniew Ziobro podczas specjalnej uroczystości podziękował dr Annie Dalkowskiej za wyjątkowe zaangażowanie w pracę resortu, podkreślając, że funkcję wiceministra odpowiedzialnego za nadzór administracyjny nad sądami pełniła również w szczególnie trudnym czasie pandemii. Dr Anna Dalkowska, przechodząc do nowych obowiązków, nadal będzie kierować specjalistycznymi kwartalnikami naukowymi wydawanymi przez Ministerstwo Sprawiedliwości: "Nieruchomości@" i "Probacja".

Nowa Podsekretarz Stanu, Katarzyna Frydrych, całe życie zawodowe związała z wymiarem sprawiedliwości. Po ukończeniu studiów prawniczych na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach w 1995 roku była m.in. asesorem, sędzią Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej i sędzią Sądu Okręgowego w Katowicach. Orzekała w sprawach cywilnych. W 2005 r. ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim w dziedzinie prawa i gospodarki Unii Europejskiej.

Od 15 lipca 2005 r. pełniła funkcję wiceprezes Sądu Rejonowego w Dąbrowie Górniczej, a od 1 maja 2012 r. – była jego prezesem.

We wrześniu 2012 r. została sędzią Sądu Okręgowego w Katowicach, a od 1 grudnia 2014 r. pełniła funkcję wiceprezes tego sądu. 23 kwietnia 2019 r. powierzono jej funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Katowicach na sześć lat. Była także przewodniczącą XV Wydziału Wizytacyjnego tego sądu.

W Ministerstwie Sprawiedliwości nowa Podsekretarz Stanu będzie odpowiadać m.in. za nadzór administracyjny nad sądownictwem. (PAP)

robs/