Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Jadwigi w Opolu została zapytana, czy korzysta z usług kapelana, a jeśli tak, to na podstawie jakiej umowy oraz jakie koszty ponosi miesięcznie z tego tytułu. Odpowiedziała wnioskodawcy, że kapelan jest zatrudniony na pół etatu, na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie odmówiła udostępnienia informacji na temat jego wynagrodzenia, tłumacząc, że są to dane poufne i chronione na mocy przepisów RODO. Wnioskodawca zaskarżył tę decyzję do sądu, zarzucając dyrekcji szpitala bezczynność.
Sąd uwzględnił skargę i nakazał ustosunkowanie się do wniosku. Uznał, że koszty ponoszone przez placówkę zdrowotną w związku z zatrudnianiem kapelana stanowią informację publiczną. Tą bowiem, zgodnie z przepisami, jest każda informacja wytworzona przez władze publiczne, osoby pełniące funkcje publiczne oraz inne podmioty, które takie funkcje wykonują lub gospodarują publicznym mieniem, jak również wiadomości odnoszące się do wspomnianych władz, osób i innych podmiotów, niezależnie od tego, przez kogo zostały wytworzone. Szpital jako publiczny samodzielny zakład opieki zdrowotnej dysponuje majątkiem publicznym, a tym samym jest zobowiązany do udzielania informacji publicznej. Są nią również koszty związane z zatrudnianiem kapelana.