• Szersza kwalifikacja do szczepień
Zwiększenie grona osób, które będą mogły badać pacjentów przed szczepieniami, oraz wydłużenie terminu obowiązywania wykazów do sieci szpitali – takie zmiany wprowadza nowelizacja ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Na ostatnim posiedzeniu Senat zaproponował, by wskazać w niej, kto poza lekarzami będzie uprawniony do kwalifikowania do szczepień (m.in. pielęgniarka, ratownik medyczny, a także fizjoterapeuta lub diagnosta laboratoryjny z określonymi kwalifikacjami), podczas gdy wersja, która wyszła z Sejmu, przewidywała, że zostanie to wskazane w rozporządzeniu. Poza tym w Senacie doprecyzowano przepisy dotyczące wykazów. Termin, który obowiązuje na mocy obowiązujących przepisów, to 27 marca br.; nowela wydłuża czas na ich tworzenie do 1 października, z obowiązywaniem od 1 stycznia 2022 r. Senatorowie uznali, że przepis ten wykracza poza materię ustawy, ale ponieważ jest potrzebny, nie odrzucili go, tylko rozszerzyli tytuł przez wskazanie, że nowela zmienia również ustawę o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Teraz ich poprawkami zajmie się Sejm.