Pismo w sprawie ewentualnej zmiany przepisów w tej kwestii zastępca RPO Stanisław Trociuk skierował ostatnio do resortu sprawiedliwości.

Chodzi o przepis ustawy o komornikach sądowych, zgodnie z którym kasację do Sądu Najwyższego od prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego wydanego przez sąd apelacyjny może wnieść wyłącznie Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich. "Tym samym komornik, który ma status obwinionego w postępowaniu dyscyplinarnym, a także jego obrońca, pokrzywdzony czy Krajowa Rada Komornicza, zostali pozbawieni możliwości złożenia kasacji" - zauważył RPO.

Regulacja taka jest odmienna - jak zaznaczył Rzecznik - od rozwiązań przyjętych w odniesieniu do adwokatów, radców prawnych i notariuszy. W przypadkach tych pozostałych profesji prawniczych uprawnionymi do wniesienia kasacji są również strony, czyli także obwiniony oraz władze samorządu zawodowego.

W przypadku komorników nie wyjaśniono natomiast, dlaczego tylko RPO oraz PG otrzymali uprawnienie do wniesienia kasacji od orzeczeń wydanych w sprawach dyscyplinarnych.

"Pozbawienie zwłaszcza obwinionego komornika sądowego, możliwości wniesienia kasacji od orzeczenia sądu apelacyjnego w postępowaniu dyscyplinarnym stanowi naruszenie zagwarantowanego konstytucyjnie prawa do sądu" - zaznaczono w piśmie do MS. Jak w nim dodano swoboda ustawodawcy przy określaniu procedur w poszczególnych postępowaniach nie może oznaczać dowolności i arbitralności.

Ostatnio RPO zajmował stanowisko wobec innej z regulacji z ustawy o komornikach sądowych. W Trybunale Konstytucyjnym na rozpatrzenie oczekuje bowiem wniosek Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry o zbadanie przepisu przewidującego odwoływanie komorników powyżej 65. roku życia. Rozumienie tego przepisu jako dyskryminacji ze względu na wiek jest niezgodne z konstytucją - wywodzi PG. Zdaniem RPO zaś regulacja wprowadzająca taki jednoznaczny limit wiekowy powinna zostać uchylona, zaś sprawa przed TK - umorzona.