Pytania prejudycjalne wskazujące na ewentualne nieprawidłowości w procedurze powoływania sędziów sądów powszechnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skierował Sąd Okręgowy w Katowicach. Ich autorem jest Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia”. Było to możliwe, gdyż miał on rozpatrywać jedną ze spraw w składzie, w którym znalazła się także osoba (dalej: A.Z.) powołana na urząd sędziego w okolicznościach budzących wątpliwości.
Spór o opinie