"Rzecznik generalny Gerard Hogan zaproponował, aby Trybunał orzekł, że chociaż Unia Europejska podpisała konwencję stambulską, Rada może poczekać, nie będąc jednak do tego zobowiązaną, na osiągnięcie przez państwa członkowskie wspólnego porozumienia co do ich woli związania się tą konwencją, zanim podejmie decyzję, czy Unia przystąpi do tej konwencji i w jakim uczyni to zakresie" - czytamy w komunikacie przesłanym przedstawicielom mediów przez TSUE.

Choć opinie rzeczników generalnych nie są wiążące dla Trybunału Sprawiedliwości, to zazwyczaj wyroki są z nimi zgodne.