Zeszłoroczne wybory prezydenckie ujawniły – pod wpływem presji i decyzji związanych z pandemią COVID-19 – wiele problemów prawnych. Niecodzienna sytuacja wymuszała podejmowanie „niekonwencjonalnych” rozstrzygnięć, które często dodatkowo zwiększały napięcia społeczne i pogłębiły spór polityczny. Obecnie, gdy opadły już emocje związane z przebiegiem kampanii wyborczej i wynikami wyborów, wybrany kandydat objął urząd, a następne wybory prezydenckie odbędą się zapewne dopiero w 2025 r., przyszedł czas na analizę procedur wyborczych i ewentualne jej korekty.
Termin zawity