- Program przygotowany przez grupę wyborczą Adwokatura 2020 jest wynikiem bardzo szerokich konsultacji wewnątrzśrodowiskowych, które rozpoczęliśmy ponad rok temu - mówi w rozmowie z DGP Agata Rewerska.

Dlaczego zdecydowali się państwo, jako grupa Adwokatura 2020, zobowiązać radę i dziekana do realizacji swojego programu uchwałą? Czy zdarzały się już w historii adwokatury takie przypadki?

Składanie uchwał programowych jest rzeczą bardzo powszechną, sprowadza się do zobowiązania danego organu do realizacji programu, który zawiera określone postulaty czy plany reform. Program przygotowany przez grupę wyborczą Adwokatura 2020 jest wynikiem bardzo szerokich konsultacji wewnątrzśrodowiskowych, które rozpoczęliśmy ponad rok temu. Wskazywaliśmy wtedy, że naszym celem jest przygotowanie takiego programu, który będzie zbiorem postulatów i uwag dotyczących naszego samorządu wskazanych nam przez Koleżanki i Kolegów oraz związanie tym planem przyszłego dziekana i rady. Środowisko w sposób bardzo jednoznaczny definiuje najważniejsze i palące dla niego problemy i niezależnie od tego, kto wtedy mógł potencjalnie zostać dziekanem oraz kto potencjalnie mógł wejść do rady, intencja była taka, aby zebrać te postulaty i przedłożyć je nowo wybranym władzom Izby Adwokackiej w Warszawie do realizacji. Takie przypadki w historii adwokatury miały już miejsce, między innymi ostatni Krajowy Zjazd Adwokatury przyjął uchwałę programową.
Czy sądzi pani, że uda się wyegzekwować od rady realizację tych postulatów, przy tak niewielkiej reprezentacji członków listy Adwokatura 2020 w nowej ORA?
Tak jak podkreśliłam, to są postulaty całego środowiska, nie nasze, my je tylko spisaliśmy i objęliśmy klamrą programu. Jestem przekonana, że te postulaty będą realizowane w szerszym czy węższym zakresie z tej prostej przyczyny, że są najbardziej palącymi w tej chwili problemami adwokatury. Dodatkowo obecny dziekan zadeklarował już gotowość realizowania postulatów zawartych w programie, oczywiście część z tych postulatów będzie musiała ulec dostosowaniu do realiów i możliwości izby i część na pewno jest długofalowym planem zmian. Natomiast deklaracja, że te zmiany będą następowały i wskazane w programie punkty będą rozważane przez radę w zakresie ich realizacji, została złożona.
Czy nie obawia się pani, że uchwała zostanie zaskarżona do NRA lub uchylona przez następne zgromadzenie ogólne?
Nie, nie mam zupełnie takich obaw, ponieważ, jak już wyżej wskazałam, obecny dziekan zadeklarował gotowość realizowania postulatów zawartych w tej uchwale
Rozmawiał Szymon Cydzik