Dlaczego zdecydowali się państwo, jako grupa Adwokatura 2020, zobowiązać radę i dziekana do realizacji swojego programu uchwałą? Czy zdarzały się już w historii adwokatury takie przypadki?

Składanie uchwał programowych jest rzeczą bardzo powszechną, sprowadza się do zobowiązania danego organu do realizacji programu, który zawiera określone postulaty czy plany reform. Program przygotowany przez grupę wyborczą Adwokatura 2020 jest wynikiem bardzo szerokich konsultacji wewnątrzśrodowiskowych, które rozpoczęliśmy ponad rok temu. Wskazywaliśmy wtedy, że naszym celem jest przygotowanie takiego programu, który będzie zbiorem postulatów i uwag dotyczących naszego samorządu wskazanych nam przez Koleżanki i Kolegów oraz związanie tym planem przyszłego dziekana i rady. Środowisko w sposób bardzo jednoznaczny definiuje najważniejsze i palące dla niego problemy i niezależnie od tego, kto wtedy mógł potencjalnie zostać dziekanem oraz kto potencjalnie mógł wejść do rady, intencja była taka, aby zebrać te postulaty i przedłożyć je nowo wybranym władzom Izby Adwokackiej w Warszawie do realizacji. Takie przypadki w historii adwokatury miały już miejsce, między innymi ostatni Krajowy Zjazd Adwokatury przyjął uchwałę programową.