Pokazują to dane Głównego Urzędu Statystycznego dotyczące firm działających na rynku prawniczym, prowadzących księgi rachunkowe i zatrudniających 10 osób i więcej. Zestawienie sporządzone na prośbę DGP objęło okres od stycznia 2018 r. do czerwca br., a więc pierwsze miesiące pandemii. Wnioski? Jest lepiej niż nieźle.
W zasadzie nie zmieniła się liczba największych podmiotów działających na rynku usług prawniczych. W pierwszym półroczu 2019 r. było ich 107, w 2020 r. – 108. W tym samym okresie nieznacznie wzrosły przychody kancelarii – o 83 mln zł (patrz: grafika). Dosyć stabilna była również sytuacja pracowników, ponieważ przeciętne zatrudnienie na etatach było niemal identyczne (w 2020 r. wzrost o 0,4 etatu do liczby 5 141,9). W pierwszym półroczu 2020 r. tylko nieznacznie spadły też wydatki na wynagrodzenia.