Jako pierwszy informację tę podał portal Oko.press.

Sędzia Przemysław Radzik (ur. 1 lutego 1967 r. w Poznaniu) w latach 1999-2005 pełnił służbę jako prokurator w Wydziale VI do Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. W 2005 r. został sędzią Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim. Od czerwca 2018 r. pełni funkcję prezesa tego sądu, a ponadto jest zastępcą rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych.

Od 1 stycznia 2019 r. sędzia Radzik orzeka w Sądzie Okręgowym w Warszawie na podstawie delegacji na czas nieokreślony. Pod koniec października tego roku Krajowa Rada Sądownictwa nominowała go do Sądu Apelacyjnego w Warszawie.

Reklama

Jak potwierdziło PAP Ministerstwo Sprawiedliwości, od poniedziałku 21 grudnia sędzia Radzik został powołany do pełnienia funkcji wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie, a decyzja ta zapadła 14 grudnia.

"Powołanie sędziego Przemysława Radzika do pełnienia funkcji Wiceprezesa Sądu Okręgowego w Warszawie nie łączyło się z rezygnacją żadnego z dotychczasowych wiceprezesów" - dodał resort. Oznacza to, że łącznie sąd będzie miał teraz sześciu wiceprezesów.

Jak wskazano, zakres obowiązków powierzonych sędziemu będzie uzależniony od potrzeb, które oceni prezes sądu.

Na prezesa warszawskiego Sądu Okręgowego w połowie listopada powołany został rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych Piotr Schab. Wcześniej funkcję tę pełniła sędzia Joanna Bitner.