W rozmowie z Polską Agencją Prasową przewodniczący Błażej Kmieciak poinformował, że Państwowa Komisja ds. Pedofilii w pierwszym miesiącu funkcjonowania skierowała do prokuratury 20 spraw związanych z podejrzeniem popełnienia przestępstwa pedofilii i monitorowaniem spraw bieżących.

"Są to przede wszystkim sprawy dotyczące najbliższych ofiar, sprawy okołorozwodowe związane z oskarżeniem jednego z małżonków o molestowanie seksualne dziecka, a także dotyczące osób duchownych" - podkreślił.

Kmieciak poinformował też, że do komisji wpłynęło już łącznie 46 spraw. Jak dodał sześć z nich dotyczy podejrzenia popełnienia przestępstwa przez księży. Część z tych spraw wymaga jednak uzupełnienia dokumentów przez osoby zgłaszające. Komisja zajmuje się też jedną sprawą związaną z ukrywaniem przestępstwa pedofilii przez przełożonego osoby duchownej.

Reklama

"Sprawy, które do nas trafiają, najczęściej dotyczą rodziny molestowanych dzieci. Chodzi o konflikty między rodzicami i tu najczęściej podejrzany jest rodzic. W jednej ze spraw podejrzana jest też babcia. Jednak są również zgłoszenia dotyczące zawodów opiekuńczych, czyli opiekunów w domach pomocy społecznej i wychowawców w internatach" - powiedział Kmieciak.

Wskazał, że otrzymał też jeden wniosek z prośbą o występowanie komisji w tej sprawie jako oskarżyciel posiłkowy.

Przewodniczący poinformował, że członkowie komisji przeprowadzili już kilkanaście rozmów z osobami zgłaszającymi sprawy. Jak dodał, w każdym takim wysłuchaniu uczestniczą osoby z wykształceniem prawniczym i psychologicznym. "Pracownicy Urzędu Komisji odbyli też liczne rozmowy telefoniczne z ofiarami pedofilii. Były to rozmowy zarówno z osobami pokrzywdzonymi kilka lat temu, jak i ofiarami zdarzeń sprzed ponad 40 lat" - dodał Kmieciak.

W końcu listopada Państwowa Komisja ds. Pedofilii rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń o przypadkach przestępstwa pedofilii albo o ich ukrywaniu. Wniosek taki może złożyć każda osoba, która wie o takim przypadku. Wnioski można składać osobiście, e-mailem lub wysłać pocztą. Do zadań komisji należy też m.in. badanie spraw, które uległy przedawnieniu i wpisywanie pedofilów do Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Komisja ma także możliwość monitorowania toczących się postępowań i występowanie przed sądem jako oskarżyciel posiłkowy.

Komisja ds. pedofilii utworzona została na mocy ustawy, która weszła w życie we wrześniu ub.r. Jej powstanie zapowiadał wcześniej premier Mateusz Morawiecki po emisji filmu braci Sekielskich "Tylko nie mów nikomu". Nowo powołani członkowie komisji złożyli ślubowanie w lipcu 2020 r. W skład komisji wchodzi siedmiu członków reprezentujących: Sejm, Senat, prezydenta, premiera i Rzecznika Praw Dziecka.