Analizując naruszenie zasad współżycia społecznego na gruncie ustawy o znakach towarowych, Urząd Patentowy powinien brać pod uwagę orzeczenia sądów wydane na podstawie ustawy o nieuczciwej konkurencji.
Reklama
ORZECZENIE
Znak towarowy słowno-graficzny Cafe Mokate Otwierasz i Zamykasz Wielokrotnie został zarejestrowany w październiku 2002 r. na rzecz spółki Mokate w klasach 29 i 30 - dla kawy i śmietanki do kawy. O jego unieważnienie wystąpił koncern Nestle, przeciwstawiając mu swoje znaki z wizerunkiem czerwonej filiżanki zanurzonej w ziarnach kawy. Znak Mokate przedstawiał filiżankę na spodku, z czerwonymi elementami, na tle ziaren kawy.

Oddalenie wniosku

Urząd Patentowy (UP) oddalił wniosek o unieważnienie, stwierdzając brak podobieństwa przeciwstawionych znaków i brak naruszenia dobrych obyczajów. Wyrokiem z 26 stycznia 2006 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uwzględnił skargę Nestle na tę decyzję, stwierdzając powierzchowność rozstrzygnięcia i pominięcie zarzutów z art. 8 ust. 1 i 2 ustawy o znakach towarowych. Kolejną decyzją Urząd Patentowy unieważnił znak w części dotyczącej śmietanki do kawy, a w części dotyczącej kawy wniosek oddalił. Nestle także na tę decyzję złożył skargę do WSA, zarzucając m.in. nieuwzględnienie przez UP wyroków Sądu Apelacyjnego w Katowicach zakazujących Mokate używania znaków Mokate Cafe Classic, Mokate Cafe Instant i Mokate Cafe Gold, również podobnych graficznie do znaków Nestle. Zdaniem koncernu, skoro Urząd Patentowy nie ma kompetencji, by orzekać w sprawach nieuczciwej konkurencji, to powinien brać pod uwagę orzeczenia sądów powszechnych.

Uchylenie zaskarżonej decyzji

Sąd uchylił zaskarżoną decyzję w części oddalającej wniosek o unieważnienie. Sąd stwierdził, że UP naruszył zwłaszcza art. 76 kodeksu postępowania administracyjnego, uznając wyroki sądu powszechnego za zwykłe dokumenty wskazane w tym przepisie. Zdaniem WSA, Urząd ograniczył się do stwierdzenia, że nie są one dla niego wiążące. Tymczasem miał właśnie zbadać relację między ustawą o znakach towarowych a ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dlatego Urząd Patentowy powinien wyciągnąć stosowne wnioski z ustaleń sądu powszechnego, że znaki Mokate i Nestle są łudząco do siebie podobne.
Sygn. akt VI SA/Wa 817/08