Zarejestrowanie znaku towarowego kolizyjnego z cudzą nazwą firmy narusza prawo do firmy, jeśli zakłóca firmie korzystanie z nazwy własnej.
ORZECZENIE
W 2005 roku spółka Biuro Miss Polonia wniosła o unieważnienie należącego do Aldony von Laube znaku towarowego słowno-graficznego Miss Polonia World, twierdząc, że narusza on jej prawo do firmy. Interes prawny wywiodła ze zgłoszenia trzech znaków zawierających element „miss Polonia” i podniosła, że należący do von Laube znak Miss Polonia został już prawomocnie unieważniony na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o znakach towarowych.