Urząd województwa nie jest uprawniony do występowania o interpretację podatkową w VAT. Z wnioskiem może wystąpić tylko województwo, bo to ono jest podatnikiem.
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną ministra finansów w sprawie indywidualnej interpretacji w VAT.
– Uzasadniony okazał się zarzut naruszenia prawa procesowego – wyjaśnił sędzia NSA Arkadiusz Cudak.