Aby więc ubiegać się o zmianę sposobu korzystania z lokalu w zabytkowym budynku, nie potrzeba umowy zawartej między właścicielem zabytku a najemcą lokalu.
TEZA Z przepisów nie wynika, aby zgoda właściciela zabytku stanowiła warunek dopuszczalności złożenia przez najemcę wniosku o zmianę sposobu korzystania z lokalu znajdującego się w budynku objętym ochroną konserwatorską.
STAN FAKTYCZNY Właściciel kawiarni prowadzonej w lokalu należącym do zarządu budynków komunalnych i objętym ochroną konserwatorską złożył wniosek do wojewódzkiego konserwatora o zmianę sposobu korzystania z lokalu poprzez rozszerzenie działalności o cukiernię, ograniczoną produkcję nalewek oraz palarnię kawy.