Miasto ma prawo odliczyć VAT od zakupów inwestycyjnych, jeżeli ich celem jest prowadzenie działalności opodatkowanej przez gminną jednostkę organizacyjną. Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.
Sprawa dotyczyła Warszawy. W latach 2005–2010 miasto wybudowało kompleks obiektów sportowo-rekreacyjnych, które po zakończeniu prac oddało w nieodpłatne użytkowanie ośrodkowi sportu i rekreacji. Jest on jednostką organizacyjną gminy i realizuje jej ustawowe zadania m.in. w zakresie zaspokajania sportowych potrzeb mieszkańców.
Miasto spytało warszawską izbę skarbową o możliwość odliczenia VAT zawartego w cenach zakupów inwestycyjnych. Chciało także wiedzieć, czy może skorygować deklaracje VAT-7 za okresy, w których otrzymywało faktury dokumentujące te zakupy. Uważało, że takie prawo mu przysługuje. Powoływało się przy tym na wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 29 kwietnia 2004 r. (w sprawie C-137/02) oraz z 1 marca 2012 r. (w sprawie C-280/10).