O zwolnieniu z podatku dochodu zagranicznego podmiotu decyduje charakter działalności określony w statucie, a nie to, czy jest ona prowadzona za pośrednictwem zakładu znajdującego się na terytorium Polski – wynika z wyroków WSA w Warszawie.
Sprawa dotyczyła jednej z największych organizacji charytatywnych na świecie, zorganizowanej w formie nieznanej prawu polskiemu – trustu zarządzanego przez powiernika będącego spółką gwarancyjną prawa brytyjskiego. W 2007 r. otrzymała dywidendę, od której został pobrany podatek u źródła.
Organizacja uważała, że został on pobrany nienależnie i wystąpiła o zwrot nadpłaty. Powołała się na art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy o CIT, zwalniający z opodatkowania dochody organizacji, których celem statutowym jest działalność naukowa, w części wydatkowanej na ten cel.