Z internetu przynajmniej raz w tygodniu korzysta ponad dwie trzecie dorosłych mieszkańców Polski (65 proc.), czyli w zasadzie tyle samo co rok wcześniej (64 proc.) i dwa lata temu (63 proc.) - wynika z ogłoszonego w środę badania CBOS.

Według CBOS wzrost liczby użytkowników internetu, bardzo dynamiczny w poprzedniej dekadzie, w zasadzie zastopował: w 2002 r. z internetu regularnie korzystało 17 proc. badanych, w 2006 r. - 31 proc., a 2010 r. 51 proc. Potem proces zaczął zdecydowanie spowalniać - w ciągu 5 lat pomiędzy 2011 i 2016 r. wzrost wyniósł już tylko 10 proc.

Wykluczenie cyfrowe niezmiennie dotyka przede wszystkim najstarszych: wśród osób powyżej 54 roku życia z internetu korzysta mniej niż połowa, a w grupie 65 lat i więcej – jedna czwarta. Dla porównania w grupie od 18 do 24 roku życia z internetu regularnie korzystają właściwie wszyscy respondenci CBOS w badaniu, a w grupie 25-34 - 94 proc.

Jak podano w komunikacie, o ile obecność młodych w internecie nie jest zdeterminowana poziomem ich wykształcenia, o tyle odgrywa ono pewną rolę w przypadku kształtowania się kompetencji cyfrowych starszych badanych: wśród osób z wyższym wykształceniem regularnie z sieci korzysta 94 proc., a z podstawowym 18 proc. badanych.

Autorzy badania zwracają też uwagę na dynamiczny wzrost popularności internetu mobilnego: z roku na rok coraz więcej osób korzysta z sieci bezprzewodowo, używając do tego urządzeń mobilnych (obecnie 86 proc. internautów).

Mimo tego z deklaracji badanych wynika, że przeciętny czas spędzany online wynosi 12 godzin tygodniowo i w zasadzie nie zmienia się w ostatnich latach.

Do najbardziej popularnych aktywności online należy korzystanie z serwisów społecznościowych (co zadeklarowało 67 proc. użytkowników) oraz usług bankowych (66 proc.). Powszechne jest także prowadzenie rozmów przez komunikatory i czaty (deklaruje je 56 proc. użytkowników), czytanie prasy (51 proc.), oglądanie telewizji, filmów i innych materiałów wideo (46 proc.), a także robienie zakupów (45 proc.).

Jeśli chodzi o zakupy w interncie, to przynajmniej raz zrobiła je ponad połowa ogółu dorosłych Polaków (53 proc., czyli 81 proc. użytkowników internetu), a sprzedała coś – jedna piąta (20 proc., czyli 31 proc. internautów). Od 2008 roku każda z tych grup zwiększyła się mniej więcej o połowę.

Według CBOS artykuły najchętniej kupowane za pośrednictwem sieci to przede wszystkim odzież i obuwie, a w dalszej kolejności zabawki i artykuły dziecięce, sprzęt elektroniczny, książki oraz kosmetyki. Stosunkowo popularnymi zakupami są także artykuły motoryzacyjne, bilety na samolot, pociąg lub autobus i sprzęt sportowy.

Niewielu użytkowników internetu (8 proc.) korzysta z usług lub treści dostępnych za opłatą. Dodatkowo w stosunku do ubiegłorocznego badania ich odsetek zmalał (o 4 punkty procentowe). Nieco częściej niż pozostali dostęp do usług lub treści kupowali użytkownicy mający wyższe wykształcenie (13 proc.).

Pobieranie z sieci darmowych programów, muzyki i filmów deklaruje ponad jedna czwarta korzystających z internetu (28 proc.), czyli 18 proc. ogółu badanych. Częściej robią to młodsi, zwłaszcza najmłodsi (54 proc.) użytkownicy, niż starsi internauci. Malejącą popularność tego sposobu pozyskiwania treści (w ubiegłej dekadzie ściąganie plików z sieci było wśród użytkowników internetu częstsze niż obecnie) można wiązać ze wzrostem prędkości transmisji danych, a tym samych dobrą dostępnością takich materiałów, jak muzyka czy filmy w formie strumieniowej, eliminującej konieczność ich pobierania.

W ciągu miesiąca poprzedzającego badanie gazety i czasopisma w internecie czytał co trzeci dorosły (33 proc.), czyli co drugi badany korzystający z sieci (51 proc). Po prasę online częściej sięgają starsi (w wieku powyżej 45 lat), niż młodsi internauci.

Niemal jedna trzecia dorosłych (30 proc., czyli 46 proc. internautów) ogląda online telewizję, filmy, seriale lub inne materiały wideo. Widzów w sieci znacznie przybyło pod koniec ubiegłej dekady (kolejny duży wzrost odnotowaliśmy w 2013 roku), co można wiązać ze wzrostem szybkości połączeń, który umożliwił pojawienie się i spopularyzowanie mediów strumieniowych. Najczęściej są to młodsi, a zwłaszcza najmłodsi użytkownicy internetu.

W zasadzie niezmieniony pozostaje natomiast odsetek badanych słuchających radia przez internet – stanowią oni jedną piątą dorosłych (19 proc., czyli 30 proc. użytkowników internetu).

Z badania CBOS wynika, że również popularność blogów utrzymuje się na względnie stabilnym poziomie. Czyta je ponad jedna piąta dorosłych (22 proc.), czyli jedna trzecia korzystających z internetu (33 proc.). Najbardziej pod tym względem wyróżniają się badani w wieku od 25 do 34 lat. Wprawdzie wyższe wykształcenie sprzyja czytaniu blogów (sięga do nich 42 proc. internautów z wyższym wykształceniem), jednak jego wpływ jest słabszy niż w przypadku czytelnictwa prasy online. Blogi cieszą się większą popularnością wśród kobiet niż mężczyzn (37 proc. wobec 29 proc.).

Internet staje się coraz popularniejszym źródłem zawierania znajomości - nową osobę poznał w ten sposób co siódmy dorosły (14 proc., czyli 22 proc. korzystających z internetu), a z osobą poznaną online spotkał się osobiście niemal co dziesiąty badany (9 proc., czyli 13 proc. użytkowników internetu).

Według CBOS popularność serwisów społecznościowych jest w zasadzie taka sama jak w ubiegłym roku, ale większa niż w poprzednich latach. Posiadanie konta w przynajmniej jednym spośród nich deklaruje dwie trzecie korzystających z internetu (67 proc.), czyli ponad dwie piąte dorosłych (43 proc.). Ogromna większość osób zarejestrowanych w serwisach społecznościowych (86 proc.) korzysta z nich, jak wynika z deklaracji, regularnie.

Badanie "Korzystanie z internetu" przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 5–12 maja 2016 roku na liczącej 1100 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.