W czasie korzystania z hot-spotów należy unikać logowania do portali społecznościowych, kont bankowych oraz skrzynki mailowej a w razie takiej konieczności, używać szyfrowania SSL przy wykonywaniu tych operacji.

Urząd Komunikacji Elektronicznej ostrzega przed problemami wynikającymi z dostępu do publicznych sieci. Każdy użytkownik powinien zabezpieczyć urządzenie, za pomocą którego korzysta z hot-spotu przed nieuprawnionym dostępem z zewnątrz oraz używanie oprogramowania antywirusowego.

Należy też pamiętać o przestrzeganiu przepisów prawa kraju na terenie, w którym korzysta się z hot-spotów, a w szczególności niewykorzystywanie hot-spotów do:
- przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest abonent/użytkownik,
- przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
- masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
- rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
- udostępniania dostępu do Internetu innym osobom ,w szczególności używania hot-spot do budowania stałych podsieci,
- permanentnego obciążania w znacznym stopniu pasma poprzez udostępnianie serwerów WWW, IRC, NNTP itp;

W czasie korzystania z hot-spota należy:
- unikać logowania do portali społecznościowych, do kont bankowych, do skrzynki mailowej
- korzystać z szyfrowania SSL przy konieczności wykonania powyższych operacji,
- wyłączyć udostępnianie plików podczas korzystania z publicznego punktu dostępu bezprzewodowego (udostępnianie plików można wyłączyć w menu ustawień sieciowych systemun operacyjnego),
- ograniczyć ilość poufnych danych osobistych przechowywanych w komputerachi urządzeniach przenośnych lub zabezpieczyć odpowiednie pliki hasłem;Źródło:UKE