Wśród współczesnych rodziców znajduje się coraz więcej „heavy userów” nowych technologii. Aż 76 proc. tzw. Rodziców New Tech korzysta z serwisów społecznościowych, na których mogą swobodnie wymieniać się poglądami i informacjami parentingowymi. Zaś 57 proc.z nich korzysta z aplikacji mobilnych związanych z rodzicielstwem. Nowe technologie biorą coraz większy udział w wychowaniu dzieci.

Według badania Grupy On Board Think Kong przeprowadzonego przez SW Research pt.: „Czy nowe technologie wychowują dzieci Millenialsów? Rodzic konsument. Postawy i priorytety” , co piąty Polak należy do grupy Rodziców New Tech. To segment, który najczęściej wykorzystuje nowe technologie w wychowywaniu dzieci. Aż 57 proc. Rodziców New Tech korzysta z aplikacji mobilnych związanych z rodzicielstwem (m.in. z internetowych porównywarek cenowych), a 84 proc. interesuje się nowinkami i gadżetami.

Czy nowe technologie wychowują dzieci Millenialsów? / Media

Co więcej, Rodzice New Tech to aktywni użytkownicy Internetu. 76% z nich korzysta z serwisów społecznościowych dedykowanych rodzicom, gdzie aktywnie tworzą nowe treści, a także czerpią z nich informacje. Dla przykładu 64 proc. Rodziców New Tech przegląda treści na blogach parentingowych.

- Dynamiczny rozwój nowych technologii i rosnące zainteresowanie nimi stanowią dziś olbrzymi potencjał dla komunikacji niemal każdego sektora, w tym oczywiście również dla marek dziecięcych. Rośnie też rola Internetu, który jest dziś miejscem wymiany poglądów i wiedzy współczesnych rodziców, z którego producenci powinni na bieżąco czerpać informacje o swoich konsumentach. – mówi Marta Jaskulska, Strateg Marek agencji On Board PR Ecco Network.