Z dniem 14 lipca wchodzi w życie ustawa o aplikacji mObywatel, na mocy której dowód tożsamości dostępny w mObywatelu zostaje zrównany z tradycyjnym dowodem osobistym. Nie trzeba będzie nosić ze sobą dokumentu, choć nie w każdej sytuacji.

Cyfrowy dowód tożsamości to nie dowód osobisty

Od dnia 14 lipca wchodzi w życie ustawa o aplikacji mObywatel. Tym samym dowód tożsamości dostępny w mObywatelu zostaje zrównany z tradycyjnym dowodem osobistym.To oznacza, że będzie można się nim posługiwać niemal we wszystkich sytuacjach formalnych.

Nie trzeba będzie nosić ze sobą dowodu osobistego w tradycyjnej formie – wystarczy, że wylegitymujemy się tzw. mDowodem. Warto pamiętać, że nie jest to cyfrowa wersja dowodu osobistego a nowy, cyfrowy dowód tożsamości. Oba dokumenty różnią się serią i numerem, datą wydania i ważności. Jednakże każdy obywatel będzie mógł wylegitymować się mDowodem, a urzędnicy będą musieli respektować ten dokument i umieć potwierdzić tożsamość osoby, która się nim posługuje. Jednak nie we wszystkich sytuacjach.

Kiedy nie będziemy mogli skorzystać z mDowodu?

Jak informuje Ministerstwo Cyfryzacji, mDowodem nie będziemy mogli posłużyć się jedynie w trzech sytuacjach:

- składając wniosek o nowy dowód osobisty,

- przekraczając granicę kraju,

- załatwiając sprawy w podmiotach podlegających pod ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy, m.in. w bankach (to będzie możliwe od 1 września br.).

Tu wciąż będzie trzeba wylegitymować się tradycyjnym dowodem osobistym.

Kolejna nowość – tymczasowe elektroniczne prawo jazdy

Poza mDowodem w nowej aplikacji mObywatel pojawi się nowy dokument mobilny – tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, które po zdaniu egzaminu będzie dostępne do pobrania w aplikacji. Każdy, kto zda egzamin na prawo jazdy, ale nie odbierze jeszcze tradycyjnego dokumentu, otrzyma prawo jazdy tymczasowe w aplikacji i z nim będzie mógł poruszać się autem. Do tej pory, dopóki nie odebraliśmy plastikowego dokumentu, nie mogliśmy dodać do aplikacji cyfrowej wersji prawa jazdy. Zmiana ta nastąpi jednak dopiero do sierpnia.

mObywatel — nowe cyfrowe dokumenty

Ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o aplikacji mObywatel wprowadzi też szereg nowych przepisów umożliwiając pobranie kolejnych cyfrowych dokumentów. Są to dokumenty poświadczające prawo wykonywania zawodu medycznego, jak lekarza czy pielęgniarki. W aplikacji mObywatel dodamy również legitymację osoby niepełnosprawnej, legitymację służbową nauczyciela, a legitymacja studencka w wersji elektronicznej będzie udostępniana w aplikacji mObywatel jeszcze zanim wydana zostanie legitymacja papierowa. Z kolei uczniowie będą mogli korzystać z mLegitymacji szkolnej, jeśli rodzice nie wyrażą sprzeciwu.

Dzięki nowym przepisom użytkownicy aplikacji mObywatel uzyskają też nowy środek identyfikacji elektronicznej – profil mObywatel. Dane profilu będą potwierdzane przy użyciu certyfikatu wydanego użytkownikowi aplikacji mObywatel.