Firmy na całym świecie zmagają się z brakiem specjalistów od cyberbezpieczeństwa. W ośmiu na dziesięć badanych przedsiębiorstw miał miejsce przynajmniej jeden incydent, który można przypisać brakowi kwalifikacji lub wiedzy w zakresie cyfrowej ochrony - wynika z raportu opracowanego przez Fortinet.

Amerykańska firma Fortinet, która zajmuje się m.in. bezpieczeństwem teleinformatycznym, opublikowała raport "2022 Cybersecurity Skills Gap Report". Przypomniano w nim wnioski płynące z wcześniejszego opracowaniu "Cyber Workforce Report" agencji badawczej (ISC)2 z 2021 r. Wynika z niego, że globalna liczba pracowników zajmujących się cyberbezpieczeństwem musi wzrosnąć o 65 proc., aby była możliwa skuteczna ochrona krytycznych zasobów przedsiębiorstw.

"2022 Cybersecurity Skills Gap Report" podsumowuje globalne badania w zakresie cyberbezpieczeństwa przedsiębiorstw i ujawnia konsekwencje niedoboru zajmujących się tym wykwalifikowanych pracowników.

Z raportu wynika, że w "ośmiu na dziesięć badanych firmach miało miejsce przynajmniej jedno naruszenie, które można przypisać brakowi kwalifikacji lub wiedzy w zakresie cyfrowej ochrony". Z kolei "64 proc. przedsiębiorstw doświadczyło naruszeń, które spowodowały utratę przychodów, wydatki związane z odzyskiwaniem danych i/lub grzywnę" - zaznaczyli autorzy opracowania.

"Zdaniem ankietowanych luka w umiejętnościach pozostaje głównym problemem dla kadry kierowniczej wyższego szczebla i coraz częściej staje się priorytetem dla zarządu" - wskazano w raporcie. "88 proc. firm posiadających zarząd stwierdziło, że zadaje on pytania dotyczące właśnie cyberbezpieczeństwa. Natomiast zarząd w 76 proc. przedsiębiorstw zalecił zwiększenie zatrudnienia w działach IT i bezpieczeństwa" - odnotowano.

Według autorów raportu "w przedsiębiorstwach szkolenia i certyfikacje są kluczowymi sposobami na rozwiązanie problemów z lukami w umiejętnościach". "95 proc. liderów firm uważa, że certyfikaty techniczne mają pozytywny wpływ na zespół, a 81 proc. woli zatrudniać osoby z certyfikatami. Ponadto 91 proc. respondentów przyznało, że są skłonni zapłacić za to, aby pracownik uzyskał certyfikaty z zakresu cyberbezpieczeństwa" - wynika z badania.

Analitycy Fortinet zwrócili uwagę, że dla pracodawców na całym świecie problemem jest nie tylko znalezienie, ale także zatrzymanie "najbardziej utalentowanych pracowników" - odpowiednio skarżyło się na to 60 i 52 proc. ankietowanych.

"Największe wyzwania związane z zatrudnianiem dotyczyły rekrutacji kobiet i absolwentów szkół wyższych (siedmiu na dziesięciu ankietowanych), a także przedstawicieli mniejszości (61 proc. respondentów)" - podkreślono. "Jak wynika z raportu, 89 proc. globalnych firm, dążąc do budowania bardziej kompetentnych i zróżnicowanych zespołów, wyznaczyło wyraźne cele w zakresie różnorodności jako część swojej strategii zatrudniania" - dodano. (PAP)

Autorka: Ewa Nehring