Spółka CD-Projekt podała raport za całe półrocze 2014 roku. Wyniki za drugi kwartał na podstawie wyliczeń PAP.

Dane w mln zł

2Q2014 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD2014 rdr
Przychody 43,8 38,4 14,1% 24,4% 42,2% 75 18,4%
EBITDA 4,3 4,4 -2,2% -18,2% 203,9% 6 -33,5%
EBIT 3,4 3,4 0,9% -22,8% 466,0% 4 -42,9%
Zysk netto 3,0 3,2 -5,9% -15,5% 102,7% 5 -41,0%
marża EBITDA 9,7% 7,9% 1,82 -5,06 5,17 7,6% -1,82
marża EBIT 7,8% 8,9% -1,18 -4,74 5,81 5,4% -2,33
marża netto 6,9% 8,5% -1,60 -3,28 2,07 6,1% -2,23

(PAP)