Jasno pokazujemy, że w obszarze cyberbezpieczeństwa rząd mówi jednym mocnym głosem i mamy jedną wspólną wizję rozwoju i wzmocnienia systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce - powiedział minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Prezydent Andrzej Duda zatwierdził we wtorek nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Dokument przewiduje przygotowanie i wprowadzenie ustawy o zarządzaniu i bezpieczeństwie narodowym, która ustali hierarchię strategicznych i planistycznych dokumentów dotyczących bezpieczeństwa narodowego.

W zatwierdzonym dziś dokumencie podkreślona została konieczność zwiększania odporności systemów informacyjnych wykorzystywanych zarówno w sferze publicznej, jak i prywatnej. Ponadto, zaznaczono znaczenie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa i potrzeby wzmacniania jego defensywnego charakteru - poinformował resort cyfryzacji.

"Wskazanie w Strategia Bezpieczeństwa Narodowego (SBN) cyberbezpieczeństwa jako jednego z najważniejszych obszarów w filarze +Bezpieczeństwo państwa i obywateli+ po raz kolejny potwierdza, że ta kwestia jest jednym z priorytetów rządu" - powiedział cytowany w komunikacie resortu Zagórski, który piastuje również stanowisko pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa.

Reklama

Obszar cyberbezpieczeństwa znalazł się obok tak ważnych dla bezpieczeństwa państwa i obywateli tematów jak: zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, czy podniesienie odporności państwa na zagrożenia - czytamy w komunikacie.

W komunikacie podano, że Ministerstwo Cyfryzacji od początku aktywnie współpracowało z Ministerstwem Obrony Narodowej, Biurem Bezpieczeństwa Narodowego oraz innymi zaangażowanymi instytucjami. W efekcie starań MC doszło do znacznej harmonizacji zapisów obu dokumentów strategicznych - Strategii Bezpieczeństwa Narodowego ze Strategią Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024.

"Ta daleko idąca harmonizacja jest celowym zamierzeniem. Jasno pokazujemy, że w obszarze cyberbezpieczeństwa rząd mówi jednym mocnym głosem i mamy jedną wspólną wizję rozwoju i wzmocnienia systemu cyberbezpieczeństwa w Polsce" – dodał minister cyfryzacji.

SBN jest najważniejszym krajowym dokumentem strategicznym w obszarze bezpieczeństwa. W oparciu o wskazane w SBN obszary działania mogą powstać ustawy oraz szczegółowe strategie sektorowe. Jedną z takich strategii sektorowych jest przyjęta w ubiegłym roku przez rząd Strategia Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2019-2024.