Blockchain lub inaczej łańcuch blokowy to technologia, która służy do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie. Transakcje te ułożone są w postaci następujących po sobie bloków danych. Każdy blok zawiera informacje o konkretnie zdefiniowanej liczbie transakcji. Odpowiadamy na najważniejsze pytania.

Blockchain – co to?

Blockchain lub inaczej łańcuch blokowy to technologia, która służy do przechowywania i przesyłania informacji o transakcjach zawartych w internecie. Transakcje te ułożone są w postaci następujących po sobie bloków danych. Każdy blok zawiera informacje o konkretnie zdefiniowanej liczbie transakcji.

Jak to działa?

Blockchain jest technologią pozwalającą dokumentować transakcje biznesowe jak zamówienia albo handel kryptowalutami. Działa podobnie jak książka kasowa w świecie analogowym: wszystkie transakcje odbywające się w określonym czasie są zapisywane w pliku zwanym blokiem. Tak jak na stronie w książce kasowej miejsce w bloku pozwala zapisać określoną liczbę transakcji. Jeśli dochodzi nowa transakcja, potrzebne są wszystkie wygenerowane dotychczas bloki danych. Te są ze sobą połączone za pomocą technologii szyfrującej. Tak powstaje nieustająco rosnący łańcuch bloków danych – blockchain.

Do czego służy blockchain?

Blockchain może być wykorzystywany do obsługi różnych transakcji, takich jak handel, waluty, akcji, rynek energii elektrycznej. Trwają jednak prace nad wykorzystaniem blockchaina, jako księgi rachunkowej w bankowości, systemie uwierzytelniania dokumentów, podpisu cyfrowego w administracji państwowej i zapisu notarialnego.

Czy technologia blockchain jest bezpieczna?

Tak. Transakcje i ich kolejność są odporne na podrobienie i wszelkiego rodzaju manipulacje. Jeżeli ktoś będzie próbował oszukać lub wprowadzić nieautoryzowaną transakcję, węzły blockchain w procesie weryfikacji i uzgadniania odkryją, że w jednej z kopii księgi występuje transakcja niezgodna z zapisami. Po czym odmówią uwzględnienia jej w łańcuchu bloków