Piotr Dmochowski-Lipski został powołany w skład Broadband Commission for Sustainable Development przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Komisja powstała w 2010 roku i jest wspólną inicjatywą Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) i UNESCO.

Komisja zajmuje się rozwojem internetu szerokopasmowego dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju w skali globalnej. Jej spotkania plenarne odbywają się kilka razy do roku: w przeddzień otwarcia jesiennej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, na zaproszenie jednego z komisarzy oraz przy okazji innych wydarzeń, np. w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos.

Komisję utworzono w maju 2010 r. z inicjatywy Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego (ITU) oraz UNESCO w celu promowania dostępu do internetu. Do roku 2015 nosiła nazwę Digital Development. W pierwszej fazie miała służyć zwłaszcza tzw. Milenijnym Celom Rozwoju (MCR), ogłoszonym przez ONZ w 2000 roku.

Członkostwo w Broadband Commission for Sustainable Development jest przyznawane wyłącznie na zaproszenie Prezydium Komisji. Komisarze nie reprezentują instytucji, którymi kierują, ani też państw, z których pochodzą. Są zobowiązani pracować zgodnie z obowiązującym mandatem Komisji.

Współprzewodniczącymi Komisji są prezydent Rwandy Paul Kagame oraz jeden z najbardziej znanych przedsiębiorców i filantropów świata Carlos Slim z Meksyku, znajdujący się na siódmej pozycji na liście najbogatszych ludzi świata. Funkcję wiceprzewodniczących pełnią pochodzący z Chin Houlin Zhao – sekretarz generalny ITU oraz Francuzka Audrey Azoulay – dyrektor generalna UNESCO.

W gronie członków Broadband Commission for Sustainable Development znajdują się m.in. wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Andrus Ansip, sekretarz generalny OECD Angel Gurria oraz profesor Columbia University Jeffrey Sachs.

Dmochowski-Lipski ukończył John F. Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda i Graduate School of Management na Boston University. Jest sekretarzem wykonawczym Europejskiej Organizacji Telekomunikacji Satelitarnej EUTELSAT IGO z siedzibą w Paryżu. Pełni również funkcję dyrektora bez prawa głosu w firmach Eutelsat S.A. i Eutelsat Communications S.A.

Dmochowski-Lipski był m.in. dziennikarzem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, a także wyższej rangi przedstawicielem biznesu i administracji publicznej z 35-letnim doświadczeniem w branży mediów, telekomunikacji, telewizji satelitarnej i telewizji kablowej. Pracował również na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej w Polsce.

Jako dyrektor generalny polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz dyrektor zarządzający Ośrodka Rozwoju Edukacji kierował wieloma projektami finansowanymi ze środków publicznych z zakresu rozwoju cyfrowego i edukacji.