Chmura publiczna jest modelem świadczenia usług opartym na zewnętrznej infrastrukturze dostawcy. To pojęcie zbiorcze, które obejmuje moc obliczeniową oraz przestrzeń dyskową usług świadczonych w trybie „na żądanie”.

Przestrzeń dyskowa w architekturze object storage służy przechowywaniu w chmurze i pozwala na udostępnienie zasobów za pośrednictwem Internetu oraz płacenie tylko za wykorzystane zasoby, bez limitu rozmiaru i czasu. Według IDC, w tym roku wartość chmury publicznej w Polsce przekroczy 200 mln USD. IDC szacuje także, że w przeciągu dwóch lat krajowy rynek chmury publicznej będzie rósł 5 razy szybciej niż segment tradycyjnych usług IT, a średnie tempo inwestycji w chmurę publiczną w ciągu dwóch lat w Polsce sięgnie ponad 18 proc.

W odpowiedzi na potrzeby klientów, OVH udostępnia w Warszawie usługę chmury publicznej. Otwarte pod koniec ubiegłego roku centrum danych jest najnowszą inwestycją OVH w tym regionie Europy oraz następnym etapem rozwoju firmy w Polsce, po uruchomieniu w 2004 r. polskiego oddziału. Centrum powstało, aby wzmocnić pozycję OVH na rynkach Europy Środkowej oraz zaadresować potrzeby klientów z tego regionu. Obecnie w warszawskiej lokalizacji są gromadzone i przetwarzane dane klientów z całego świata. Zgodnie z założeniami, oferta chmury publicznej poszerzy portfolio dostępnych w centrum produktów - gamy serwerów dedykowanych oraz serwerów VPS SSD. Wszystkie usługi są chronione przez fizyczne i logiczne systemy bezpieczeństwa, m.in. wydajny system Anty-DDoS system.

Wielu klientów jest zainteresowanych przechowywaniem danych w kraju, np. z uwagi na aspekt przetwarzania danych osobowych, czy odległość między centrum danych a użytkownikami. Teraz mogą oni korzystać z elastyczności, jaką oferuje chmura oraz łatwo skalować swój biznes z Polski na inne kraje czy kontynenty z centrami danych OVH. To zaś daje możliwość łatwego dotarcia do nowych grup użytkowników – klientów. – Komentuje Robert Paszkiewicz, dyrektor sprzedaży polskiego oddziału OVH.

Model chmury publicznej OVH udostępnia w pełni dedykowane zasoby, umożliwiając ich maksymalne wykorzystywanie przez cały czas. Instancje (serwery wirtualne) public cloud łączą elastyczność i gwarantowane zasoby. Zasoby procesora, pamięci RAM i przestrzeni dyskowej oraz dostęp administratora (root) są dostępne niemal od ręki. Chmura publiczna oferuje opcję godzinowego rozliczania oraz liczne funkcjonalności, takie jak np. dodawanie zasobów bez reinstalacji. Usługa jest kompatybilna z innymi wykorzystującymi technologię OpenStack, co pozwala na szybką i automatyczną migrację oraz stanowi ważny argument dla klientów. Wraz z wprowadzeniem nowej oferty polskie centrum danych i jego usługi mogą być wykorzystywane także przez tych klientów, dla których przechowywanie danych na terytorium Polski jest krytyczne.