Business Centre Club, Pracodawcy RP i Polski Związek Firm Deweloperskich wystosowali apel do ministra rozwoju i technologii o podjęcie pilnych działań mających na celu zwiększenie dostępności gruntów pod budownictwo mieszkaniowe.

Przekazano w nim, że należy natychmiast odblokować podaż gruntów inwestycyjnych poprzez:

  • Nowelizację specustawy mieszkaniowej.
  • Przesunięcie wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia o warunkach technicznych.
  • Uwolnienie długotrwale zamrożonych gruntów Skarbu Państwa i spółek Skarbu Państwa.

"Nieznany jest całościowy obraz sytuacji dotyczącej gruntów Skarbu Państwa i spółek Skarbu Państwa, z fragmentarycznych informacji wynika jednak, że w rękach podmiotów gospodarujących, w szczególności KZN, znajdują się istotne zasoby gruntów nadających się na cele mieszkaniowe, których uwolnienie na rynek mogłoby zmienić dynamikę dostępności terenów inwestycyjnych" - podano.

Organizacje wskazały, że jako element niezbędny uznają podjęcie przez Radę Ministrów uchwały określającej cele w zakresie wykorzystania gruntów publicznych do zwiększenia dostępności mieszkań, następnie szybką inwentaryzację gruntów i skierowanie ich na rynek w formule przetargowej. Działanie to co do zasady nie wymaga zmian ustawowych, a jedynie odpowiednich decyzji właścicielskich - czytamy.