Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - przekazała w czwartek Kancelaria Prezydenta RP. Nowela realizuje wyrok Trybunału Konstytucyjnego ws. odszkodowań dla właścicieli nieruchomości w przypadku luki planistycznej.

Nowelizacja dostosowuje przepisy do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 maja 2019 r. TK orzekł, że art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, rozumiany w ten sposób, że pozwala na ustalenie mniej korzystnego przeznaczenia nieruchomości niż w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przed 1 stycznia 1995 r., jest niezgodny z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.

Celem uchwalonej ustawy jest przesądzenie, iż w przypadku wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego po luce planistycznej, gmina płaci sprzedającemu nieruchomość (pełne) odszkodowanie w wysokości różnicy między dawnym planem (sprzed 1995 r.) a nowym planem, a nie jedynie w wysokości różnicy między wartością wynikającą z faktycznego wykorzystania nieruchomości a nowym planem - podała kancelaria.

Ustawa w dotychczasowym brzmieniu przewidywała, że obowiązujące w dniu jej wejścia w życie (11 lipca 2003 r.), a uchwalone przed 1 stycznia 1995 r. miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zachowują moc do czasu uchwalenia nowych planów, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2003 r. W odniesieniu do gmin lub ich części, dla których rada gminy nie ustaliła nowych planów, powstała tzw. luka planistyczna, trwająca do czasu ustalenia nowego planu miejscowego.

Projekt noweli zgłosił Senat. Sejm uchwalił przepisy 16 listopada br.

Jak wskazano w uzasadnieniu regulacji, w gminach, gdzie powstała luka planistyczna pojawiły się wątpliwości dotyczące m.in. odszkodowania wypłacanego w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, jeżeli korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone (co często oznacza, że wartość nieruchomości zmalała).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.(PAP)

kmz/ pad/