Czy deweloper może ustanawiać służebności po zawarciu umów deweloperskich?
Z Przepisy obowiązującej ustawy deweloperskiej nie zakazują deweloperowi ustanawiania służebności na nieruchomościach, na których realizuje inwestycję mieszkaniową. Istnieje tylko jedno ważne zastrzeżenie – przeniesienie własności lokalu na nabywcę może nastąpić jedynie w stanie wolnym od obciążeń – za wyjątkiem takich, na które nabywca wyraził zgodę. Odpowiadając na pytanie: po zawarciu umów deweloperskich deweloper może ustanawiać służebności, ale każda z nich powinna być zaakceptowana przez nabywców.