Umowę zamiany planowali zawrzeć między sobą brat z siostrą. Brat miał dostać mieszkanie oraz 50-proc. udział w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym. Siostra otrzymałaby w zamian mieszkanie oraz dwa lokale niemieszkalne: garaż i dodatkowe pomieszczenie.
Dyrektor KIS potwierdził, że w tym wypadku będzie miało zastosowanie zwolnienie, o którym mowa w art. 9 pkt 5 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. Spełniony będzie bowiem warunek, aby zamiana nastąpiła między osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn.