– W wyniku zmian spowodowanych pandemią część przestrzeni komercyjnych nie jest wykorzystywana, nie ma najemców albo klientów jest zbyt mało, by inwestycja się zbilansowała – przedstawiał powody stojące za projektowanymi przepisami minister Waldemar Buda.
Ustawa o zmianie sposobu użytkowania niektórych budynków niemieszkalnych na budynki mieszkalne ma ułatwić przekształcanie terenów i obiektów komercyjnych w mieszkaniowe na dwa sposoby. Pierwszy z nich to zastosowanie do takich obiektów tzw. specustawy mieszkaniowej, pozwalającej na odchodzenie przy realizacji inwestycji mieszkaniowych od postanowień miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Po drugie ustawa uprości dostosowywanie już istniejących budynków komercyjnych na potrzeby mieszkaniowe.