Zespół ds. Odbudowy Ukrainy pod pani kierownictwem przygotował koncepcję osiedla modułowego dla ukraińskich uchodźców we Lwowie. Proszę powiedzieć coś więcej o tej inicjatywie.

Projekt dotyczy osiedla, które miałoby powstać we Lwowie, dla tzw. wewnętrznych uchodźców. Mój zespół - powołany przez dziekana dr hab. inż. arch. Krzysztofa Koszewskiego – w składzie: dr inż. arch. Paweł Trębacz, dr inż. arch. Renata Jóźwik, arch. Magdalena Duda – współpracuje przy nim z Wydziałem Architektury Politechniki Lwowskiej. Z inicjatywą w tej sprawie wyszedł prof. arch. Juri Krivoruczko z tej uczelni, który obecnie jest u nas profesorem wizytującym. Z jego relacji wynika, że jest bardzo duża potrzeba, by zaprojektować takie osiedle.

Nasz polsko-ukraiński zespół opracował zatem projekt osiedla domów wielorodzinnych i strukturę urbanistyczną zespołu kwartałów na działce na obszarze Lwowa, którą przekazał na ten cel naczelny architekt Lwowa.

Wygraliście ostatnio, pokonując kilkuset uczestników, grant na projekt z Nowego Europejskiego Bauhausu, na co go wykorzystacie?

Dzięki grantowi opracujemy tzw. standardy mieszkalnictwa modułowego, czyli swego rodzaju rekomendacje dobrych praktyk do budowania osiedli dla uchodźców. Ważnym celem grantu jest również opracowanie metody szybkiej budowy osiedla dla około 3500 osób, wraz z infrastrukturą społeczną, bazując na powtarzalnych elementach w skalach: mikro, mezo i makro.